Jesteś tutaj: Strona główna > Porady Prawne > egzekucja > Zasady przesyłania pism komorniczych
skomentuj wydrukuj wyślij znajomemu

Zasady przesyłania pism komorniczych

Otrzymałem wezwanie do zapłaty przez komornika z warszawy, na wniosek wierzyciela polska telefonia cyfrowa. Komornik wzywa mnie do zapłaty należności i odsetek. Należność ta to faktura za telefon z 1999 roku, który zgubiłem. Zgłosiłem to PTC ale nie chciała rozwiązać ze mną umowy i liczyła koszty dalej. Dostawałem tam parę not i nic poza tym. Pismo komornika posiada tylko prostokątną pieczątkę, okrągłej brak, no i nie ma żadnej intencji wyroku. W każdym razie nie zostałem powiadomiony o żadnej rozprawie. Pismo zostało doręczone listem zwykłym z adnotacją - Pilne. Co mogę zrobić w tym przypadku?
czytaj dalej ››
R E K L A M A

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o komornikach sądowych i egzekucji, komornik używa okrągłej pieczęci urzędowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, wskazującej w otoku pełnioną funkcję, sąd rejonowy, przy którym działa, imię i nazwisko oraz siedzibę kancelarii. Komornik może posługiwać się także pieczęcią samej kancelarii, która może być prostokątna nie mniej jednak zawsze oprócz pieczątki kwadratowej kancelarii dla ważności dokumentów takich jak zajęcie itp. Niezbędna jest pieczęć okrągła komornika, która z reguły przybijana jest na dole przy podpisie komornika.
Doręczanie pism komornika, reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym, z dnia 17 czerwca 1999 roku. Zgodnie § 2 pkt. 1 Rozporządzenia, pismo sądowe (w tym także pismo w sądowym postępowaniu egzekucyjnym), doręczane przez pocztę, wysyłane jest jako list polecony za potwierdzeniem odbioru. Z przepisu tego oraz z Kodeksu postępowania cywilnego, na podstawie którego zostało wydane Rozporządzenie, wynika obowiązek doręczania pism listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.
 
W zajęciu dokonanym przez komornika, komornik musi wpisać oznaczenie tytułu wykonawczego, który stanowi podstawę prowadzenia egzekucji, czyli np. nakaz zapłaty wydany przez określony sąd, wraz z datą oraz sygnaturą akt sądowych. Tytuł taki stanowi podstawę prowadzenia egzekucji przez komornika sądowego.
  
Z opisanego stanu faktycznego istotnie wynika, że nadesłane pismo może budzić wątpliwości do jego autentyczności. Proponuję w powyższej sprawie skontaktować się z Izbą Komorniczą właściwą ze względu na siedzibę komornika. Może Pan także skierować skargę na czynności komornika na podstawie art. 767 k.p.c. do sądu. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone. Termin liczy się od dnia w którym osoba ta była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.
  
Jeżeli ustali Pan, że pismo nie zostało sporządzone przez komornika, wówczas może Pan złożyć zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W razie podszywania się za komornika i żądania zapłaty za rzekomo istniejący dług, w grę może wchodzić przestępstwo sfałszowania dokumentów a także oszustwa. Szczegółowo jednak sprawa winna zostać sprawdzona przez organy ścigania.
 
Porady prawne
www.inBank.pl
Data: 2008-04-28
Autor/źródło: Zespół serwisu Inbank.pl
Kategoria: Porady / egzekucja
Słowa kluczowe: komornik

Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja Inbank.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach Inbank.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
skomentuj wydrukuj wyślij znajomemu

ZAPYTAJ PRAWNIKA

Nie znalazłeś wzoru umowy, pozwu?

...masz problem prawny?

już od 19.90
Wyślij nam pytanie wyceny, to nic nie kosztuje. Płacisz tylko za gotową odpowiedź.
  • Powiadom znajomego o ciekawej informacji:
E-mail znajomego*:
Treść:
Komentarz:
Twoje imię i nazwisko:
Twój e-mail:
Wpisz kod widoczny na powyższym rysunku: